Robe De Mariée festklänningar Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning
//
Politiattest

Krav om politiattest i BMIL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett
skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i
vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

NIF skriver på http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx:

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke.
Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.
 Det er ikke enhver kontakt med mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å
innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker
med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid,
enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Det vil hos oss i BMIL si alle ansatte og frivillige trenere og lagledere i alle grener.
En politiattest har ikke uendelig varighet, men vil bli regnet som utgått etter fem år eller ved overgang til ny klubb.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for
brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Innhenting av politiattest er gratis.
Dersom det ikke fremvises attest uten merknad, vil personen ikke kunne være trener eller lagleder.

Klubben og attest-ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Innhenting på en-to-tre:

1: Skriv ut denne (Bekreftelse på formål med politiattest) og fyll inn fullt navn og fødselsdato. Stryk den stillingsbeskrivelsen som ikke passer.

2: Gå inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ og logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides via linken der.
Fyll ut der det mangler informasjon og sett formålet med attesten til «Frivillige organisasjoner» i begge rubrikker.
Last opp den utfylte bekreftelsen (fra punkt 1) og trykk på «send søknad»-knappen.

3: Du vil i løpet av et par uker få attesten tilsendt i posten. Denne skal fremvises til enten attestansvarlig Sissel Eng fra hovedstyret
eller daglig leder Gjerd Helgerud. Klubben skal ikke lagre attesten, kun sjekke den og notere at den er sett.
(Velger du å sende den på mail, vil mailen/vedlegget slettes etter at attesten er sett.)

Christopher Frigaard                                                    Sissel Eng
Telefon:  924 13 131                                                   Telefon: 994 88 400
e-post: post@bmil.no                                                  e-post: eng.sissel@gmail.com

Søkere under 18 år må se her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

Med vennlig hilsen
Styret i Bygdø Monolitten IL