Felles turneringer


Hvert år i månedsskifte april/mai arrangerer klubben en felles tur til en cup der hele klubben reiser og bor sammen. Vi forsøker å få til en del fellesopplegg, og felles aktiviteter.

Denne turneringen dekkes av treningsavgiften, og vi har i de siste årene vært på Slottsfjell Cup i Tønsberg eller Baldus Cup på Lillehammer.