Utlegg og lønn

Utlegg: Dommerregninger , Faktura og Lønn

Frist
Alt av timer registreres av trenere i Tripletex på www.tripletex.no eller via app’en til Tripletex og reiseregninger/utlegg sendes til avdelingsleder INNEN den 10. hver måned.
Dersom lønnsgrunnlag blir registrert eller sendt senere enn den 10. eller at det mangler/feil opplysninger, medfører dette at den ansatte får utbetaling den 20. neste måned.
   Link

Reiseregning / utlegg
BMIL Håndball følger BMIL sine rutiner for refusjon av utlegg/reiseregning. Link til denne rutinen ligger over.