Hva koster det?

Treningsavgiften

Treningsavgiften for spillere på aldersbestemte lag er for hele sesongen 2018/2019 som følger:

Treningsavgift for sesongen 2019/2020 er enda ikke fastsatt.

Lag/år alder Trenings- avgift høst Trenings-avgift  vår Totalsum Kommentar
Gutter      
2011 7 år kr. 725 kr. 725 kr. 1.450 + medlemskap i BMIL
2010 8 år kr. 725 kr. 725 kr. 1.450 + medlemskap i BMIL
2009 9år kr. 900 kr. 1.050 kr. 1.950 + medlemskap i BMIL
2008 10 år kr. 1 150 kr. 1.300 kr. 2.450 + medlemskap i BMIL
2007 11 år kr. 1 150 kr. 1.300 kr. 2.450 + medlemskap i BMIL
2006 12 år 0 0 kr. 3.500 + medlemskap i BMIL
2005 13 år kr. 1.650 kr. 1.900 kr. 3.550 + håndballisens og medlemskap i BMIL
2004 14 år kr. 2.300 kr. 2.700 kr. 5.000 + håndballisens og medlemskap i BMIL
Herrer kr. 1.550 kr. 1.800 kr. 3.350 + håndballisens og medlemskap i BMIL
Jenter
2011 7 år kr. 725 kr. 725 kr. 1.450 + medlemskap i BMIL
2010 8 år kr. 725 kr. 725 kr. 1.450 + medlemskap i BMIL
2009 9år kr. 900 kr. 1.050 kr. 1.950 + medlemskap i BMIL
2008 10 år kr. 1.150 kr. 1.300 kr. 2.450 + medlemskap i BMIL
2007 11 år kr. 1.150 kr. 1.300 kr. 2.450 + medlemskap i BMIL
2006 12 år kr. 1.450 kr. 1.750 kr. 3.200 + medlemskap i BMIL
2005 13 år kr. 1.700 kr. 2.000 kr. 3.700 + håndballisens og medlemskap i BMIL
2004 14 år kr. 1.650 kr. 1.900 kr. 3.550 + håndballisens og medlemskap i BMIL
2003 15 år kr. 1.650 kr. 1.900 kr. 3.550 + håndballisens og medlemskap i BMIL
2002 16 år kr. 1.650 kr. 1.900 kr. 3.550 + håndballisens og medlemskap i BMIL
Damer kr. 1.300 kr. 1.500 kr. 2.800 + håndballisens og medlemskap i BMIL
Damer Bedrift

(prisene oppdatert 04.11.2018)

Alle som spiller for Bygdø Monolitten plikter å være medlem av Bygdø Monolitten IF. Medlemskap betales til hoved foreningen.
Pris medlemskap til Bygdø Monolitten IF er på 350,- og familiemedlemskap(inntil 6 medlemmer på samme adresse) for 700,-

Angående utgifter til utstyr, se menypunktet Bekledning .

Annet :

I tillegg til ovennevnte tilkommer egenandeler knyttet til utenbys turneringer. Sistnevnte ligger normalt i området 800-1500 kr. for en helg og dekker overnatting og de fleste måltider, samt kostandene for lagledere. (NB: beløpet varierer fra turnering til turnering). Dette gjelder så vel for den felles utenbys turneringen som klubben deltar med alle sine lag, samt i andre turneringer med overnatting som lagene velger å delta på.

Dersom lag er så gode at de kvalifiserer seg til for eksempel spill i de nasjonale seriene for 16-åringer (Bringserien) eller for 18-åringer (Landsserien), tilkommer reisekostnader knyttet til avviklingen av spillrundene som kan foregå over hele landet.

Utover dette er det ikke faste kostnader, men noe dugnadsarbeid i form av foreldrebistand må påregnes.