Retningslinjer for publisering av bilder og film

Den gyldne regel: Spør først – publiser etterpå.

Retningslinjer er hentet fra Datatilsynets anbefalinger og bestemmelser i Åndsverkloven:

Spør de avbildede om det er greit at bildet av dem brukes. Bilder og film av barn under 15 år kan ikke publiseres uten foreldrene/foresattes samtykke. Publisering gjelder alle medier – både papir og på nett.

Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer og skal ikke publiseres uten samtykke fra de avbildete. Lagbilder er definert som portrettbilder og publisering kan bare skje hvis det er innhentet samtykke fra alle på bildet og fra deres foresatte dersom spillerne er under 15 år.

Situasjonsbilder er bilder der aktiviteten er hovedmotivet og ikke personen. Slike bilder kan offentliggjøres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende. Her må man utvise skjønn, og er det tvil – så innhentes samtykke.

Mer informasjon finnes på
Datatilsynets veileder om bilder på nett