Arbeidsoppgaver som lagleder

 

Lagleder i Bygdø Monolitten Håndball

Velkommen som lagleder!

Du har en av de viktigste funksjonene i klubben vår.

I tillegg til dette dokumentet bør du sette deg inn i vår Sportsplan. Denne legger viktige føringer for hvordan vi ønsker å framstå som klubb. Vi er en breddeklubb som ønsker å ta vare på flest mulig lengst mulig.

Hovedoppgaver:

 • Være kontaktperson mellom foreldre og trenere
 • Være kontaktperson mellom laget og styret
 • Bidra til et godt sosialt miljø rundt laget
 • Administrere det praktiske rundt kamper og kommunikasjon med barn og foreldre
 • Administrere og sørge for at laget gjør sine oppgaver i BMIL Håndball
 • Forvalte aktiviteten på laget i henhold til BMIL Håndballs planer

Styret

Styret og styrets lagkontakt har ansvar for å støtte laget så godt som mulig ved å sørge for en god nok trenersituasjon og klare rammer for laget samt støtte til eventuelt samarbeid med andre lag i klubben.

Treningssamarbeid og eventuelt annet samarbeid med andre klubber skal alltid avtales med styret.

Aktivitet

Hvert lag har dekket i treningsavgiften følgende aktivitet:

Til og med J/G08:

 • Deltagelse i Loppetassen
 • Betalte hjelpetrenere

Fram til og med J9:

 • Deltagelse i Minirunder/Loppetassen
 • Eventuell deltagelse i Regionserien for J9 for øvede spillere
 • Betalte hjelpetrenere

Fra og med J10:

 • Deltagelse på BMIL Håndball fellescup
 • Deltagelse på en cup utover BMIL fellescup
 • Deltagelse på beach-håndball og/eller flyball i regi av NHF Region Øst
 • Deltagelse i Regionserien med 1 lag per 10 spillere
 • Ekstern trener fra og med 12-års alder.

Aktivitet utover dette må dekkes inn i form av dugnadsinnsats eller ekstra foreldreinnbetaling.

Bygge lag

BMIL er en breddeklubb, og vårt mål er å skape glede for håndball for flest mulig. I praksis betyr det at det er viktig at gruppen er av en viss størrelse slik at vi primært har mulighet til å tilby håndballaktivitet på flere nivåer. Ideelt sett bør stammen på laget være minst til to fulle lag, et på nivå 1 og et på nivå 2 (fra 10-årsklassen). På denne måten har vi fundamentet for å ha et lag gjennom ungdomsårene.

Vi sier ikke nei til spillere som vil starte i BMIL!

Det er lurt å engasjere flest mulig foreldre så tidlig som mulig. Da vil alt bli enklere.

Det kan for eksempel være lurt å delegere ansvaret som sosialsjef og fotograf til andre foreldre i gruppen.

Arrangementer

Hvert lag (fra og med J/G9) å stå for arrangementsansvaret i hallen ca 1 kampdag per oppmeldte lag per halvår.

Klubben sørger for at kontaktpersoner i laget får opplæring – enten som kurs eller ved samarbeid med andre lag.

Det er viktig å sette seg inn i arrangementsrutinene. Disse finner du her:

http://bmil.no/handball/praktisk-informasjon/rutiner-for-arrangementer-i-hallen/

Vi ønsker at Skøyenhallen er et trivelig og profesjonelt sted å komme til på kamp. Det er laget ansvar som arrangementsansvarlig å følge opp dette.

Arrangementet er godt beskrevet i sjekklister og egne oppgavebeskrivelser og det er viktig at man holder seg oppdatert på disse, og følger arrangementsoppgavene så godt som mulig.

Arrangementene tildeles hvert semester og publiseres på bmil.no/handball

Tilsynsvakter

Bemanne tildelte tilsynsvakter i Skøyenhallen. Laget kan regne med et par uker med tilsynsvakt per år.

Tilsynsvaktene låser opp i hallen, sørger for at det er ryddig i området, og låser i hallen etter at kveldens treninger er gjennomført. Oppmann/lagleder sørger for at tilsynsvaktene tildeles og bemannes av foreldre.

Oversikt over tilsynsvakter finner du her: http://bmil.no/handball/arrangementer/vaktliste-tilsynsvakter/ 

Spillerstall

Lagleder har ansvaret for oppdatert spillerlister, og kommunikasjon med BMIL omkring treningsavgift og lisens.

Utstyr

Drakter og annet utstyr bestilles og koordineres via utstyrsansvarlig i styret.

Annet utstyr, som overtrekksdrakter kan enten kjøpes på Intersport på Storo, der du får gode rabatter på håndballutstyr og BMILs kolleksjon fra Hummel. Vis BMIL medlemsbevis (i MinIdrett) for dokumentasjon om nødvendig.

BMIL-kolleksjonen kan også kjøpes via Intersport-appen.

Lagkasse og økonomi

Lagleder eller andre kan sørge for innsamling av småbeløp fra foreldre for å gjøre sosiale tiltak, delta på cuper i nærheten som ikke dekkes av klubben og andre fellestiltak.

Ved større arrangementer, for eksempel ved organisering av utenlandsreiser, større cuper etc opprettes en lagkasse i regi av BMIL. Da betaler de faktura, utlegg mv, i tillegg til at dugnader kan faktureres av klubben, VIPPS-konto kan brukes mv.

All dialog rundt dette kan gjøres til post@bmil.no

Politiattest

Alle trenere og lagledere skal ha politiattest. Følg prosedyre som beskrevet her for å skaffe politiattest.

Andre oppgaver

For å få klubben til å gå “rundt” er det viktig at vi deler på oppgavene. Vi har derfor delegert noe ulike oppgaver til hver “alder”. Oppmann/lagleder er ansvarlig for at disse oppgavene blir gjennomført.

J8 Rekruttering G8 Rekruttering
J9 Minirunde/Loppetassen G9 Minirunde/Loppetassen
J10 Valgkomite G10 Valgkomite
J11 Fellescup G11 Fellescup
J12 Skolecup G12 Skolecup
J13 G13
J14 Valgkomite (leder) G14 Valgkomite
J15 G15
J16 G16

Vedlegg