Vil du bli dommer?

BMIL Håndball trenger stadig dommere.

Klubbene må stille med dommere avhengig av antallet lag som meldes på til seriespillet. Jo flere lag, jo flere dommere.

Er du interessert så ta kontakt med ditt lags oppmann, dommerkontakten eller en i styret.

I 15 årssesongen kan BMIL spillere være barnekampledere en sesong før de blir dommere.

Mange ser på dette som en fin utfordring med mulighet for å tjene litt ekstra. Man kan tjene like mye penger på å dømme som å jobbe noen timer på butikk.

Det er våre barnekampledere som påtar seg jobben med å dømme BMIL J/G8-10 sine hjemmekamper.

Disse kampene fordeles av barnekampveilederen som normalt er en mor el. far fra J15.

Forut for dette må det tas et barnekamplederkurs en kveld.

For å bli dommer i 16-årssesongen må det i tillegg gjennomføres dommerkurs Trinn 1 over tre kvelder.