Sportsligutvalg

Har Dere spørsmål om ting rundt treninger osv.

Kontaktperson i det sportsligutvalg finner under her.

Ved spørsmål som må løftes inn i styre så tar opp med kontaktperson for gruppen. Kontaktperson tar det inn i styre.

Dere får svar så fort det er tatt opp i styre. Styre har som regler et styremøte i måned. Men hvis det ting som haster så vil styre ha styremøte raskere.

Kontaktperson i det sportsligutvalg finner under her.

Kontaktpersoner i styre

Sportslig ansvarlig Junior (12-15 år):

Navn
X
X

Sportslig ansvarlig senior

Navn
X
X