Om Bmil Håndball

Visjon — Bygdø Monolitten Idrettslag.

BMIL skal skape trivsel i vårt nærmiljø.

Misjonen er «Flest mulig, lengst mulig, best mulig.»

Strategi — Bygdø Monolitten Idrettslag.

Bygdø Monolitten Idrettslag (BMIL) skal ha tilbud om å drive med organisert idrett til flest mulig rundt Skøyen skole.

Hovedaktivitetene allidrett, fotball, innebandy og håndball vil BMIL fortsatt ha som kjerneområder.

BMIL vil prioritere jobben med å skaffe gode idrettsanlegg.

Andre prioriterte oppgaver vil være videreutvikling av klubben. Her vil kursing og andre former for opplæring bli prioritert.

Det blir også viktig å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende kjerneområder samt å tilrettelegge for dem som ønsker å satse mye på sin idrett.

Nye idrettsgrener vil klubben tilrettelegge for hvis det viser seg å være behov det.

Hver idrettsgren skal ha sitt budsjett og det skal som hovedregel ikke budsjetteres med underskudd.

BMIL har en god økonomi, og slik ønsker klubben at det skal være fremover.

(Oppdatert 16.05.2006)

Om Håndballgruppen

Vi i overkant av 250 spillere fordelt på 26 lag (oppdatert 2013).

De fleste av våre treninger og kamper finner sted i Skøyenhallen og Hovseterhallen.

Ønsker du å begynne hos oss kan du sende en mail til lagleder eller trener i den gruppen du hører hjemme.