Barnekampleder

Vi prøver å rekturer fra egen rekker.

Når spillere er blitt 14-14 år har dem mulighter å bli barnekampleder.

Det er trener som anbefaler par som har mulighter å bli barnekampleder

Barnekampleder:

Ønsker Dere kontakt med barnkampveildere så kontakt dommerkontakten for klubben.

Dommerkontakt Tove Karlsen tovkar3@online.no 994 45 730
Barnekampleder
Barnekampleder
Barnekampleder
Barnekampleder
Barnekampleder
Barnekampleder
Barnekampleder
Barnekampleder

 

Anbefalinger:
Dommer og barnekampledere trenger også trening. Derfor hvis dere skal spille kamp eller treningskamp så ta kontakt med dommere og barnekampledere for øve seg.

 

Barnekampleder er under 18 år, derfor legger vi ikke ut personligopplysninger på dem