Administrasjonen

Kontaktpersoner i administrasjonen:

For å se hvem som er i Styre i Bmil håndball. Trykk her

Sportslig leder:
X

Dommerkontakt:
Tove Karlsen tovkar3@online.no

Hallansvarlig – Arrangement:
Karoline Mortensen karoline.k.mortensen@gmail.com

Hallansvarlig – Kiosk:
Gry Pettersvold gry.pettersvold@gmail.com

Hallansvarlig – Tilsynsvakt:
Atle Næss atle.ness@gmail.com

Materialforvalter:
Benedikte Waage-Abrahamsen bwa@cworldwide.no

Utdanningsdriver:
Darjan Kovacic handball99@gmail.com

Webredaktør:
Atle Næss atle.ness@bmil-handball.no

Facebookadministrator:
Darjan Kovacic  handball99@gmail.com

Skolecupen:
X