Anlegg for øvrig – treningssteder

Skøyenhallen er Bygdø Monolitten hjemmebane, og de fleste av lagene trener noe her.

Som følge av vår størrelse og at vi kun disponerer Skøyenhallen til 50%, blir vi også tildelt treningstid i andre kommunale haller.

Vi trener også i andre gymsaler/haller på Oslo vest.

Klubben disponerer også treningstid i andre haller/skole

  • Hovseterhallen, Hovseterveien 76, 0768 Oslo
  • Nydalen videregåen skole
  • Bjørneslette Skole (gymsal)
  • Ullern Skole (gymsal)
  • Majorstua Skole (gymsal), Bogstadveien 74, 0366 Oslo
  • Smedstad Skole (gymsal), Konventveien 27, 0377 Oslo
  • Ris Skole (gymsal)
  • Uranienborg Skole (gymsal), Briskebyveien 7, 0259 Oslo
  • Vinderen Skole (gymsal), Haakon den Godes vei 17, 0373 Oslo

Hallkapasiteten i Oslo er dårlig, og Oslo vest er dessverre dårlig stilt.  I Ullern område arbeider dem fortsatt mot å realisere fase 2 av Ullern Idrettspark på Sletta, med utbygging av to haller for håndball og basket. Reguleringsplanen for denne er godtkjent av Oslo kommune sommeren 2011.  Høsten 2016 skal Oslo kommune gjennomføre en forenklet konsulentvalgsutredning av anlegget.  Deretter gjenstår det å bli prioritert i anleggsplanen for de kommende årene, den fremlegges ifm. kommunebudsjettet for 2017. Inntil da må vi gjøre det beste ut av situasjonen, og spre treningene våre slik at treningskabalen går opp.