Visjon og verdier

Monolitten Håndball

Monolitten IL håndball skal være en attraktiv håndballklubb for barn, ungdom og voksne spillere i lokalmiljøet og bidra til et positivt oppvekstmiljø.

Med frivillig innsats skal vi sammen skape et sosialt samhold og gi våre medlemmer sportslige utfordringer.

Monolitten IL håndball skal være kjent som en positiv bidragsyter til et godt nærmiljø.
Monolitten IL har flotte lokaler, baner og arenaer for klubbens aktiviteter både på Ferd og Skøyen Skole. I tillegg har har vi treningstid på håndball i Hovseterhallen.

Monolitten IL sine verdier

  • Vi skal ha et tilbud for begge kjønn i alle aldersgrupper fra 6 år og oppover . Det er et mål å ha lag i alle årsklasser frem til seniornivå.
  • Vi skal tilby spillerne utfordringer i forhold til ferdighetsnivå.
  • Vi skal stimulere foreldre slik at de bidrar aktivt på trener- og lagledersiden
  • Vi skal tilby trenerutdannelse til trenerkandidater for våre yngste lag. Lag fra 12 år og oppover skal ha trenere med solid håndballkompetanse.
  • Vi skal tilby aktuelle kandidater mulighet for dommerkurs og dommerutvikling.
  • Vi skal ha et herrelag i øvre divisjoner som grunnlag for rekruttering og motivasjon for yngre alderstrinn.