Foreldre er viktig

Foreldre har en viktig rolle i klubben

BMIL er foreldre drevet klubb. Vi er avhengig av en stor grad av dugnadstimer for å få idrettens mange aktiviteter til å gå rundt. Noen av trenerne og aktørene (dommere) har litt betalt i form av dekning av kostnader, for det omfattende arbeidet de gjør, mens andre av oss jobber frivillig og gratis. Dette fordi at ditt barn skal få mulighet til å drive med håndball, som er en flott lagidrett mange av oss er ekstremt glade i.

Dere forelder har helt sikkert forventninger til oss som driver idrettslaget.
Og vi har noen forventninger til dere som foreldre.

  • Sitte vakt i hallen når BMIL er arrangør (billettsalg/sekretariat/kiosk).
  • Stille på BMIL dugnader
  • Kjøring til lagets kamper, – dette kan organiseres, laget må derfor velge ut en kjøreansvarlig som lager kjørelister, – det er ikke trener ansvar og organisere dette. (Hvis du ikke har mulighet eller har bil, ta kontakt med andre foreldre, og still da heller opp flere ganger på ander arbeidsoppgaver i stedet for de kjørende foreldre.
  • Delta 1-2 foreldremøte pr. sesong.
  • Bidra som foreldrekontakt
  • Dere må stille opp og heie på hele laget. Det er gjort mye forskning på hvorfor ungdom faller fra på idrettsaktiviteter og et viktig punkt er at fordi man er blitt «såpass voksen» at man ikke må følges av foreldre, blir også foreldrene mer borte fra aktiviteter og interessen daler.
  • Være positive til verv i BMIL.

Fra BMIL Håndball sportsplan kan dere lese følgende (Sportsplan vil bli tilgjengelig snart) http://bmil.no/handball/strategi/sportsplan/

I vedlegget kan Dere også lese om krav og forventninger til spillere og støtteapparat

Vedlegg