Vaktliste for tilsynsvakter

Vaktliste:

Se vedlegg

VIKTIG: VAKT OG ORDENSINSTRUKS FOR TILSYNSVAKT I FLERBRUKSHALLER UNDER COVID

NY: VAKT OG ORDENSINSTRUKS FOR TILSYNSVAKT I FLERBRUKSHALLER UNDER COVID (Oppdatert 22.08.21) (74 downloads)

Hva skal vi gjøre under vakten?

Rutiner finner Dere ved å trykke på knappen, det er lagleders oppgave å gi beskjed hvilken oppgave som skal gjøres.

RUTINER – TILSYNSVAKT

Hvem kontakter jeg ved spørsmål?

Ruben Øverby
Styremedlem
917 40 230
ruben.overby@gmail.com