Rutiner for tilsynsvakter

Hva er en tilsynsvakt?

BMIL har, etter avtale med Bymiljøetaten, ansvar for vakthold i Skøyenhallen når barna våre er på trening. Vi stiller med andre ord med en voksenvakt fra henholdsvis håndballgruppa og innebandygruppa når de respektive gruppene er i hallen.

Hvem utfører vakten?

Det er lagleder/oppmann som sørger for at lagets vakter blir gjennomført ved at foreldregruppen engasjeres. I håndballgruppa fordeler vi vaktene pr lag gjennom sesongen, og hvert lag får 1-5 uker med vaktkvelder avhengig av antall spillere i gruppen.

For gjennomførte vakter får håndballgruppa en pott med penger som så kan bruke på felles aktiviteter.

Når har håndballgruppen vakt?

Dag Tid
Tirsdag Kl 15.45 – 22.45
Torsdag

Fredag

Kl 15.45 – 22.45

Kl. 15.45 – 19.00

Når har vårt lag vakt?

Aktuell vaktliste finner du her.

Jeg har vakt – Hvordan går jeg frem?

Last ned og les dokumentet «Jeg har vakt– Hvordan går jeg frem»

Hvem kontakter jeg ved spørsmål?

Ruben Øverby
Styremedlem
917 40 230
ruben.overby@gmail.com

 

Vedlegg: