Loading...

Nordjordet

Nordjordetbanen ligger nedenfor Skøyen skole og er en bane for de yngste barna. Banen ligger 2 adresser og vi anbefaler at man bruker skolens adresse, Monolittveien 6, 0375 Oslo. Banen er 20×40 meter og har ikke belysning. Dekket er kunstgress med grus i grunnet miljøhensyn. Det er viktig at man tar hensyn til naboer rundt banen ved spill på kveldstid.
Kommer man ved bil anbefaler vi at man parkerer ved Skøyen skole.