Loading...
Fotball

Sjekk luftkvaliteten på Ferd

Sjekk luftkvaliteten her:
http://www.luftkvalitet.info/home.aspx?type=Area&id=%7B48fd69aa-76f7-4883-8bbb-5ba79c3879ea%7D

Oslolufta overvåkes av et målenett bestående av 13 målestasjoner. Oslo kommune og Statens vegvesen Region øst samarbeider om målingene. 
Måledataene fra stasjonene brukes til å vurdere luftforurensningen i Oslo og til å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper.

Målestasjon Skøyen
Her måles det PM10 (Svevestøv). Måles 4 meter over bakkenivå i park ved Drammensveien. Stasjonen driftes på helårsbasis.
PM10 er betegnelse på partikler med diameter under 10 mikrometer, dvs. 1/1000 000 meter.
Det finnes ingen ufarlig nedre størrelsesgrense; helseskadene øker med økende konsentrasjon.
Verdier over 35 mikrogram regnes som uakseptabelt ifølge vedtatte norske luftkvalitetskriterier.
NO2 (Nitrogenoksider) måles ved Bygdøy Allé, så se data for denne stasjonen for detaljer rundt NO2 her. 

Historiske data over måleverdier i Oslo:
http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/oslo_historisk.sflb.ashx