Priser

Medlemsavgift: kr. 350,-per kalenderår. Er barnet med på flere BMIL aktiviteter, betales medlemsavgiften kun 1 gang.

Treningsavgift kr. 1310,- for hele sesongen 2019/2020. Dette dekker kostnadene for trenere og utstyr.