Idrettskole / allidrett informasjon

Hva er en idrettsskole?

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom leik og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Hovedmål:
Å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 12 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

Delmål:

  • Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
  • Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.
  • Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
  • Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
  • Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
  • Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino-/teaterbesøk og lignende.

Utdrag fra Wikipedia, den frie encyklopedi http://no.wikipedia.org/wiki/Barneidrettsskole

Idrettsskole er en type aktivitet for de yngste i et idrettslag for å skape interesse for å drive idrett.

Det skal legges vekt på en variert aktivitet både innen- og utendørs, hvor alle skal hjelpes i gang i forhold til sitt utgangspunkt. Et uttalt mål er å utvikle barna fysisk, psykisk og sosialt og skape mestringsopplevelser og oppøve en grunnleggende grovmotorikk. Det skal ikke fokuseres på en spesiell idrettsgren, men barna skal få prøve ut diverse idretter. Norges idrettsforbund har satt en øvre aldergrense på 12 år.

I BMIL har vi tilbud om allidrett i 1. og 2. klasse på Skøyen skole og aktivitetene foregår for det meste i Skøyenhallen.