Vedtekter

Vedtektene til BMIL

BMIL følger lovnorm for idrettslag – den til enhver tid gjeldene lovnorm finnes her:

http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx