Kontakt

Hovedstyret 2016 består av:

Sigurd I.Solem – styrelder, styremedlem, FISU-representant – sigurd.i.solem@lyberg.no
Gottfred Langseth – styremedlem, økonomiansvar – glangs@broadpark.no
Rune Hellerud Petersen – styremedlem, juridisk ekspertise – rune@advokathp.no
Sissel Eng – styremedlem, ansvar politiattester, All-/Ball-ansvar – eng.sissel@gmail.com
Tove Karlsen – styremedlem, styreleder Håndballgruppen – tovkar3@online.no
Kristin Langaker – stymedlem – kristinlangaker@gmail.com
Kjartan Helleve – styremedlem – kjartan.helleve@nm.no
Jan Lundde – styremedlem – lundeje@yahoo.no

Ellers er vi to fast ansatte (i tillegg til et utall trenere i alle  gruppene):
Christopher Frigaard  – daglig leder hovedklubben, kontor/adm. – Christopher@bmil.no
Ivan Hrisov – Hovedtrener Fotball

Vi er alle her for å gjøre BMIL til den beste klubben vi kan forestille oss, så det er bare å ta kontakt om det er noe!