Felles turneringer

Hvert år så deltar Bmil Håndball på en felles turnering for alle lag.

Felles turnering for BMIL håndballgruppen

FjordCup er satt opp som BMIL Håndball årlige fellesturnering, noe som har vært en flott tradisjon i mange år. Den spilles hvert år i forbindelse med pinsen

Det forventes at alle lagene i klubben deltar

Overnattingen foregår i hovedsak i Sandefjord på nærliggende skoler og hoteller

Håndballavdelingen påmeldingsavgiften for laget, mens spillerne selv dekker deltagerkort, transport, lommepenger og overnatting
Velkommen til en spennende og hyggelig opplevelse for både barn og voksne

informasjon om felles turnering

Her legge det ut informasjon om turneringen:

  • Endring eller nye turnering
  • Påmedling
  • osv.

 

Mer info kommer når ting er på plass

 

Ansvalig lag for felles turnering

Det er Jenter og Gutter 11 som har ansvalig for felles turneringen med hjelp fra en person i styre.

Det gjennomføres en møte med lagleder i de reseptive lagene for å sette sammen en arbeidsbruppe.