skip to Main Content
476 76 280 post@bmil.no
Vaktinstruks for treningsvakter – Tilsynsvakt

Vaktliste for Skøyen hallen i våre treningstider finner du nederst.

Hva er en tilsynsvakt?

BMIL har, etter avtale med Bymiljøetaten, ansvar for vakthold i Skøyenhallen når ungene våre er på trening. Vi stiller med andre ord med en voksen vakt både fra håndballgruppa og innebandygruppa når de respektive gruppene er i hallen.

Hvem utfører vakten?

Det er trener og lagleder som sørger for at lagets vakter blir gjennomført ved at foreldregruppen engasjeres. I håndballgruppa fordeler vi vaktene pr lag gjennom sesongen, og hvert lag får 1-5 uker med vaktkvelder, fordelt etter antall spillere. De fleste klarer fint å sette av noen timer i løpet av en uke for denne aktiviteten.

For gjennomførte vakter får håndballgruppa en pott med penger som så kan bruke på felles aktiviteter.

Når har håndballgruppen vakt?
Dag Tid
Tirsdag Kl 15.45 – 22.45
Torsdag Kl 15.45 – 22.45
Når har vårt lag vakt?

Under ser du når Deres lag har vakt. Det er muligheter å last ned vaktplan under vedlegg (nederst på siden)

Jeg har vakt – Hvordan går jeg frem?

1. Du trenger nøkkel til hallen. Den som har hatt vakt før deg er ansvarlig for overlevering til deg – hold kontakt!

  • Den som skal ha den første vakten i uken henter denne hos: Marianne Skarning, Heggeliveien 37 C – Mobilnr. 99 62 42 94
  • Vaktene sørger så for at nøkkelen leveres til neste som har vakt.
  • Når perioden er slutt returneres nøkkelen til Marianne.

2. Les og sett deg inn i vår branninstruks

3. Tilsynsvakten skal
· Være til hjelp og støtte for brukerne av hallen
· Ha oppsikt med alt som skjer i hallen, garderoben og inngangspartiet.
· Rydde i inngangsparti, hallen og garderobene
· OBS! Ved behov – rydde og evt. vaske i kiosken (Håndballgruppa har ansvaret for kiosken)
· Påse at vinduer er lukket og at alt er på stell.
· Sjekke at alt er under kontroll. HMS i praksis!
· Fylle ut og kvittere på skjemaer i egen perm ved endt vakt

4. Permen finner du i overskapet på kjøkkenet til venstre for kjøkkenviften merket «Tilsynsvakt»
På innsiden av døren til overskapet finner du også koden til internett i Skøyenhallen.
Les igjennom og kvitter ut instrukser i mappen «Instruks for tilsynsvakt i Skøyenhallen» og
«Utfyllende branninstruks« «Kvitteringsliste Skøyenhallen»

I tillegg skal «Sjekkliste for idrettslag» utføres og fylles ut (med initialer).
Evt. avvik du oppdager når du tar en sjekk, kommenteres på skjema.

Hvem kontakter jeg ved spørsmål?

Hovedansvarlig: Atle Næss E-post: atle [dot] ness [at] gmail [dot] com – Tlf: 47676280

Oppmenn for de forskjellige lagene er ansvarlige for hver sitt lag, det betyr at hvis det er noen du vil ta tak i, så sjekk hvilken uke det er, hvilket lag som har den uken og kontakt deres oppmann.

Vedlegg (for nedlasting)
Støtt klubben
Back To Top