skip to Main Content
476 76 280 post@bmil.no
Instruks for hallansvarlig

Viktig at du er synlig, husk mange nye foreldre og spillere!!!!!

Før første kamp:

· Hente kassa hos kasserer, skrive ut kamprapporter fra www.handball.no , samt en garderobeoversikt til hallen.

· Avklare med kasserer, i god tid før kampdagen, om hvor mye veksel som trengs. Baseres på antall kamper i løpet av dagen.

· Henge opp garderobeoversikt på tavla innenfor inngangsdøren.
· Låse opp kiosken og påse at vakter til kiosk, billett og sekretæriat er på plass i god tid før første kamp. Kontrollere garderober OK.

· Lås opp skapet i hallen (oppe på veggen ved døren innefor hallen nede) for å få ut tidtakerutstyret. Sette frem stoler og bord. Sjekke at høyttaler og tidtakerutstyr fungerer. Legge frem kamprapporter i riktig rekkefølge.

Arbeidsoppgaver under kamper:

· Kontrollere at det er kommet dommere. (Navn på dommere står på kamprapporten, samt i sekretæriatskofferten)

· Holde døren fra yttergangen til hallen låst. Ingen publikummere eller uvedkommende skal være i hallen. Hallansvarlig har rett til å vise folk ut.

· Påse at håndballag ikke bruker tubeklister / flytende klister eller at spillere har dette på håndballskoene. Det er kun tillatt å bruke sprayklister. De som bryter dette kan bortvises.

· Hjelpe sekretariatet ved behov.

· Betaling av dommer skal ikke skje fra billettkassa. Viktig å påse at f.dato og person nr. står på bilaget.

· Uteblir dommer, ring dommeransvarlig Tove Karlsen tlf. 99999999

Arbeidsoppgaver etter kampdagens slutt:

· Rydde tribunen, alle garderober, garderobegangen og utenfor kiosken Husk å skru av lys.

· Være med på oppgjøret til billettsalg og kiosksalg. Billettselger, begge kioskselgere, og hallansvarlig kvitterer på oppgjørsskjemaet.

· Oppgjørsskjema og dommerkvitteringer legges i kassen som kasserer skal ha i retur etter kampdagen.

· Låse hallen.

· Oversende kamprapportene, både via nett og papir til Øvre Romerike Håndballkrets. Se instruks på www.handball.no

Ved spesielle hendelser under kamper!

· Ved dommerepisoder/trenerepisoder skal det skrives en rapport til styrets leder med kopi til sportslig leder. De tar kontakten videre med Håndballkrets (RØN)

· Ved ulykker / brann, være kontaktmann / kjentmann for redningstyrker, organisere evakuering og lignende. Bruk høyttaleranlegg hvis mulig.

· Rapportere avvik til påtroppende hallansvarlig, og til arrangements ansvarlig.

Støtt klubben
Back To Top