Dommerregninger/Utlegg/Lønn

Utlegg: Dommerregninger , Faktura og Lønn

Frist
Alt av timer registreres av trenere i Tripletex på www.tripletex.no eller via app’en til Tripletex og reiseregninger/utlegg sendes til avdelingsleder INNEN den 10. hver måned.
Dersom lønnsgrunnlag blir registrert eller sendt senere enn den 10. eller at det mangler/feil opplysninger, medfører dette at den ansatte får utbetaling den 20. neste måned.
Vedlegg

Reiseregning / utlegg
Bruk vedlagt mal for bilgodtgjørelse/enkel reiseregning eller utlegg, som sendes inn til avd.leder INNEN den 10. pr.mnd. Se nedenfor for mailadresse til din avdelingsleder.
Det er tillatt å utbetale bilgodtgjørelse inntil kr 3,50 pr kilometer uten at det medfører skatteplikt.
Statens satser for passasjertillegg utgjør kr 1,00 pr. km for hver passasjer. Ved krav om passasjertillegg må passasjerene oppgis med navn.

Dommerregninger
Utfyll dommerregning for utbetaling til dommer. Mal for dommerskjema mottas av din avd.leder. Husk å påføre avd (håndball/fotball), dato, dommerens fulle navn, kontonummer og beløp. Sendes til avdelingsleder, se mailadresse til din leder nedenfor, eller direkte til adressene nedenfor:
– Pdf format: bygdmonolittenidrettslag@ebilag.com
– Andre format enn pdf: RegnskapLarvik@norian.eu

Avd. leder godkjenner og sender videre til adressene overfor hvis de mottar direkte fra dommerne eller attesterer i Tripletex dersom dommerne har sendt direkte til Tripletex / regnskap Larvik adr.
Det skal ikke utbetales til dommere ut i fra kasse.

Mailadresser for innsendelse av lønnsgrunnlag:
Håndball:  Tove Karlsen – tovkar3@online.no

NB! IKKE send lønnsgrunnlag til payroll@norian.eu lenger!

Vedlegg

BMIL Mal utlegg (70 downloads)