Hva koster det

Treningsavgiften

Treningsavgiften for spillere på aldersbestemte lag er for hele sesongen som følger:

Gruppe Pris Kommentar
6-9 år: kr 1.200 + medlemskap i BMIL
10-11 år: kr 2.000 + medlemskap i BMIL
12-14 år: kr 2.500 + håndballisens og medlemskap i BMIL
M-3/M-5 kr 3.000 + håndballisens og medlemskap i BMIL
K-6. div: ????? + håndballisens og medlemskap i BMIL

(prisene oppdatert 01.01.2014)

En trener/oppman pr. lag slipper å betale treningsavgift for sitt barn (ett lag = ca. 14 spillere) så lenge laget er foreldredrevet.

Alle som spiller for Bygdø Monolitten plikter å være medlem av Bygdø Monolitten IF. Medlemskap betales til hoved foreningen.
Pris medlemskap til Bygdø Monolitten IF er på 350,- og familiemedlemskap(inntil 6 medlemmer på samme adresse) for 700,-

Angående utgifter til utstyr, se menypunktet Bekledning .

Annet :

I tillegg til ovennevnte tilkommer egenandeler knyttet til utenbys turneringer. Sistnevnte ligger normalt i området 800-1500 kr. for en helg og dekker overnatting og de fleste måltider, samt kostandene for lagledere. (NB: beløpet varierer fra turnering til turnering). Dette gjelder så vel for den felles utenbys turneringen som klubben deltar med alle sine lag, samt i andre turneringer med overnatting som lagene velger å delta på.

Dersom lag er så gode at de kvalifiserer seg til for eksempel spill i de nasjonale seriene for 16-åringer (Bringserien) eller for 18-åringer (Landsserien), tilkommer reisekostnader knyttet til avviklingen av spillrundene som kan foregå over hele landet.

Utover dette er det ikke faste kostnader, men noe dugnadsarbeid i form av foreldrebistand må påregnes.