Robe De Mariée festklänningar Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning
//
Om BMIL Håndball

BMIL håndball skal være en attraktiv håndballklubb for barn, ungdom og voksne spillere i lokalmiljøet og bidra til et positivt oppvekstmiljø. Med frivillig innsats skal vi sammen skape et sosialt samhold og gi våre medlemmer sportslige utfordringer. BMIL håndball skal være kjent som en positiv bidragsyter til et godt nærmiljø.

Våre mål er:

  1. Vi skal ha et tilbud for begge kjønn i alle aldersgrupper fra 6 år og oppover . Det er et mål å ha lag i alle årsklasser frem til seniornivå.
  2. Vi skal tilby spillerne utfordringer i forhold til ferdighetsnivå.
  3. Vi skal stimulere foreldre slik at de bidrar aktivt på trener og lagleder siden
  4. Vi skal tilby trenerutdannelse til trenerkandidater for våre yngste lag. Lag fra 12 år og oppover skal ha trenere med solid håndballkompetanse.
  5. Vi skal tilby aktuelle kandidater mulighet for dommerkurs og dommerutvikling.
  6. Vi skal ha et herrelag i øvre divisjoner som grunnlag for rekruttering og motivasjon for yngre alderstrinn.

BMIL J2006 BMIL G2000 nye drakter

Sportsplan

Sportsplanen forteller litt mer om hva vi står for som klubb, og hva du kan forvente deg å oppleve som spiller i BMIL.

Den finner du her //Mangler lenke