Instruks for hallansvarlig (kort versjon)

Før første kamp:

 • Hente kassa hos kasserer, skrive ut kamprapporter fra www.handball.no , samt en garderobeoversikt til hallen.
 • Avklare med kasserer, i god tid før kampdagen, om hvor mye veksel som trengs. Baseres på antall kamper i løpet av dagen.
 • Henge opp garderobeoversikt på tavla innenfor inngangsdøren.
 • Låse opp kiosken og påse at vakter til kiosk, billett og sekretæriat er på plass i god tid før første kamp. Kontrollere garderober OK.
 • Lås opp skapet i hallen (oppe på veggen ved døren innefor hallen nede) for å få ut tidtakerutstyret. Sette frem stoler og bord. Sjekke at høyttaler og tidtakerutstyr fungerer. Legge frem kamprapporter i riktig rekkefølge.

Arbeidsoppgaver under kamper:

 • Kontrollere at det er kommet dommere. (Navn på dommere står på kamprapporten, samt i sekretæriatskofferten)
 • Holde døren fra yttergangen til hallen låst. Ingen publikummere eller uvedkommende skal være i hallen. Hallansvarlig har rett til å vise folk ut.
 • Påse at håndballag ikke bruker tubeklister / flytende klister eller at spillere har dette på håndballskoene. Det er kun tillatt å bruke sprayklister. De som bryter dette kan bortvises.
 • Hjelpe sekretariatet ved behov.
 • Betaling av dommer skal ikke skje fra billettkassa. Viktig å påse at f.dato og person nr. står på bilaget.
 • Uteblir dommer, ring dommeransvarlig Tove Karlsen tlf. 99999999

Arbeidsoppgaver etter kampdagens slutt:

 • Rydde tribunen, alle garderober, garderobegangen og utenfor kiosken Husk å skru av lys.
 • Være med på oppgjøret til billettsalg og kiosksalg. Billettselger, begge kioskselgere, og hallansvarlig kvitterer på oppgjørsskjemaet.
 • Oppgjørsskjema og dommerkvitteringer legges i kassen som kasserer skal ha i retur etter kampdagen.
 • Låse hallen.
 • Oversende kamprapportene, både via nett og papir til Øvre Romerike Håndballkrets. Se instruks på www.handball.no

Ved spesielle hendelser under kamper!

 • Ved dommerepisoder/trenerepisoder skal det skrives en rapport til styrets leder med kopi til sportslig leder. De tar kontakten videre med Håndballkrets (RØN)
 • Ved ulykker / brann, være kontaktmann / kjentmann for redningstyrker, organisere evakuering og lignende. Bruk høyttaleranlegg hvis mulig.
 • Rapportere avvik til påtroppende hallansvarlig, og til arrangements ansvarlig.

Karoline Mortensen
arrangementsansvarlig
932 19 157
karoline [dot] k [dot] mortensen [at] gmail [dot] com

Tove Karlsen
dommerkontakt
994 45 730
tovkar3 [at] online [dot] no