Arena

Vår hjemmearena er Skøyenhallen. Denne hallen disponeres av Håndballen og innebandy. Skolen bruker skøyenhallen på dagtid.

I det senere år har skøyenhallen gjennomført en del oppgradering.

I sommer 2018 fikk Skøyenhallen nytt gulv.

Det er flere fremtidsplaner for å oppgradere hallen.

Adresse: Monolittveien 6, 0375 Oslo

KLUBBEN disponerer også treningstid i andre haller/skole

  • Hovseterhallen, Hovseterveien 76, 0768 Oslo
  • Nydalen videregåen skole
  • Bjørneslette Skole (gymsal)
  • Ullern Skole (gymsal)
  • Majorstura Skole (gymsal), Bogstadveien 74, 0366 Oslo
  • Smedstad Skole (gymsal), Konventveien 27, 0377 Oslo
  • Ris Skole (gymsal)
  • Uranienborg Skole (gymsal), Briskebyveien 7, 0259 Oslo
  • Vinderen Skole (gymsal), Haakon den Godes vei 17, 0373 Oslo