skip to Main Content
476 76 280 post@bmil.no
Styresammensetning i BMIL Håndball etter årsmøtet 2018

Her er listen over hvem som gjør hva i styre, så det skal bli letter å kontakt riktig person.

Leder / dommerkontakt:

Tove Karlsen
Mobil: 994 45 730
E-post:tovkar3 [at] online [dot] no

Styremedlem / materialforvalter:

Benedikte Waage-Abrahamsen
Mobil: 934 46 949
E-post: bwa [at] cworldwide [dot] no

Styremedlem / utdanningsdriver:

Darjan Kovacic
Mobil: 98 83 59 11
E-post: handball99 [at] gmail [dot] com

Styremedlem / arrangementsansvarlig:

Karoline Mortensen
Mobil: ????????
E-post: karoline [dot] k [dot] mortensen [at] gmail [dot] com

Styremedlem / webansvarlig:

Atle Næss
Mobil: 47676280
E-post: atle [dot] ness [at] gmail [dot] com

Styremedlem / kioskansvarlig:

LEDIG
Mobil: ????????
E-post: ???????

Styremedlem / rekrutteringsansvarlig:

LEDIG
Mobil: ????????
E-post: ???????

Andre oppgaver (som utføres av person i styret)
Tilsynsvaktansvarlig:

Tove Karlsen
Mobil: 994 45 730
E-post:tovkar3 [at] online [dot] no

Adm.leder (for håndballen):

Ole Normann
Mobil: 474 74 747
E-post:ole [dot] normann [at] normann [dot] no

Skolecupen:

Atle Næss
Mobil: 47676280
E-post: atle [dot] ness [at] gmail [dot] com

Andre organisatoriske funksjoner og daglig leder i BMIL:

Christopher Frigaard
Mobil: 92413131
E-post: christopher [at] bmil [dot] no

Back To Top