Vaktliste for tilsynsvakter

Vaktliste for tilsynsvakter i Skøyenhallen

Når har vårt lag vakt?

 

Det i blå er endring pr. 10.10.2018

Under ser du når Deres lag har vakt. Det er muligheter å last ned vaktplan under vedlegg (nederst på siden)

Når har håndballgruppen vakt?

Dag Tid
Tirsdag Kl 15.45 – 22.45
Torsdag Kl 15.45 – 22.45
Fredag Kl 19.00 – 22.00 NB. J2005 OG HERRELAGET KLARER SEG SELV

Fredag er nye i seseong 2018/19 at vi har fått litt mer tid i skøyenhallen

Hva skal vi gjøre under vakten?

Rutiner finner Dere ved å trykke på knappen, det er lagleders oppgave å gi beskjed hvilken oppgave som skal gjøres.

RUTINER – TILSYNSVAKT

Hvem kontakter jeg ved spørsmål?

Atle Næss
styremedlem
476 76 280
atle.ness@gmail.com

Vedlegg