År: 2018

Innkalling til årsmøte i Bygdø Monolitten Idrettslag 2018

BMIL holder årsmøte på klubbhuset på Ferd den 19. mars kl. 20.00 Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest mandag 12. mars. (post@bmil.no) Årsmøtet skal : 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og

Tid for å betale medlemskap

Da er medlemskapavgiften sendt ut til alle fjorårets medlemmer. Støtt klubben og betal avgiften i tide. Betalingsfrist er satt til 10. mars. Ved å betale medlemskapet så er du/dere medlem av Bygdø Monolitten Idrettslag. Og du kan dermed delta på

Top