År: 2016

Årsmøte i innebandy holdes tirsdag 8. mars

Tirsdag 8. mars kl. 19-21 holdes årsmøte i innebandygruppen. Møte holdes på lærerkontoret på Skøyen skole. Kontakt leder i innebandygruppen, Rebekka Bondesen (Rebekka@mmw.no), for mer informasjon.

Årsmøte i håndball holdes mandag 7. mars

Mandag 7. mars kl. 18 holdes årsmøte i håndballgruppen. Etter møtet blir det lagledermøte. Møte holdes på lærerkontoret på Skøyen skole. Kontakt leder i håndballgruppen, Tove Karlsen (tovkar3@online.no), for mer informasjon.

Innkalling til årsmøte i BMIL IL mandag 14. mars kl. 19.00

Innkalling til årsmøte i Bygdø Monolitten IL 14.mars 2016 kl.19 Årsmøtet avholdes på Skøyen skoles personalrom Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret, ved Astrid Reikvam (ar@arkitektformidling.no), i hende senest mandag 29. februar. Fullstendig sakliste

Top