Priser

Medlemsavgift: kr. 350,-per kalenderår. Er barnet med på flere BMIL aktiviteter, betales medlemsavgiften kun 1 gang.

Treningsavgift kr. 1308,- for hele sesongen 2018/2019. Dette dekker kostnadene for trenere og utstyr.