Kontaktpersoner

Leder allidrett:
Marius Sommer
Tlf: 901 16 936
ePost: marius.sommer@bmil.no

Daglig leder BMIL
Christopher Frigaard
Tlf: 924 13 131
christopher@bmil.no